Kerho
Kerhotoiminta aloitettiin 29.10.1990 Ahtialan VPK:n talolla Kalevi Saarisen kutsusta. Nimettin toimikunta valmistemaan seuraavaa kokousta. Näin käynnistyi kerhotoiminta joka tänä päivänä on noin 30-50 jäseninen volvoharrastajista muodostunut joukko. Kerhoillat pidetään joka kuukauden ensimmäinen arki keskiviikko (Lahden markkinapäivä)
Villähteellä Suppalantie 26, Rosti.

Kerhoiltojen lisäksi järjestetään vuosittain muita tapahtumia savusauna reissuja, risteilyjä ym. hauskaa. Lahden kerho on järjestänyt myös valtakunnallisen kokoontumisajon vuosina 1994,1998 ja 2006 Pertunmaalla Pöylinniemessä. Kerho toimintaan ovat tervetulleita kaikki Volvo harrastajat, jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa, ei liittymismaksua. Jos olet kiinnostunut kerhomme toiminnasta ota rohkeasti yhteyttä kerhomme toimihenkilöihin tai tule kerhoiltaan.
Kerhon säännöt
1 § Yhdistyksen nimi on LAHDEN VETERAANIVOLVOKERHO

2 § Yhdistyksen kotipaikka on Lahti- ja lähiympäristö

3 § Yhdistyksen tarkoituksena on koota jäsenrekisteri harrastajista, tiedottaa ja vaihtaa kokemuksia Volvoihin ja veteraaniautoiluun liittyvissä asioissa.

4 § Yhdistyksellä on oikeus vuokrata tai hankkia tarkoitukseen sopivat toimitilat ja hallita kiinteää tai irtainta omaisuutta.

5 § Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen harrastaja, joka omistaa vähintään 30 vuotta vanhan Volvon mallista riippumatta. Kannatusjäseniksi hyväksytään kaikki myönteisesti harrastukseen suhtautuvat. Jäsenyys säilyy, vaikka luopuu kerhoon liittyvästä autosta.

6 § Jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen ,joka ei maksa jäsenmaksua kehotuksesta huolimatta. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta kerhon omaisuuteen.

7 § Yhdistyksen taloudesta vastaa hallitus, jonka nimeää vuosikokous. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet (5-8 jäsentä). Puheenjohtaja valitaan joka vuosi ja hallituksen jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat vastuuhenkilöt.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja rahastonhoitaja, heillä on lisäksi yhdistyksen tilinkäyttöoikeus.

9 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterikausi. Tilinpäätös on esitettävä tilintarkastajille 2 viikkoa ennen vuosikokousta. Vuosikokous on pidettävä Helmikuun loppuun mennessä.

10 § Yhdistyksen vuosikokouksessa on yksi ääni jokaisella jäsenmaksun maksaneella jäsenellä.

11 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään yhdistyssäännöissä mainitut asiat.

12 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa, kun siitä on kokouskutsussa erikseen mainittu. Muutos vaatii 3/4 enemmistön. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat veteraaniautotyön tukemiseen, vuosikokouksen päättämällä tavalla.